img img img img

Services Category: Proiect NEETs

Condițiile de eligibilitate. Criterii de eligibilitate candidat/planuri de afaceri

5.2. Criterii  de eligibilitate a planurilor de afaceri Evaluarea tehnică și financiară a Planurilor de afaceri ale candidaților declarați admiși în etapa anterioară de verificare a conformității administrative a documentelor și a eligibilității participanților, va fi realizată de către aceeași echipă de juriu formată din președinte și doi membri evaluatori ai juriului, cărora le-a fost […]

Calendar evaluare Planuri de afaceri

Depunerea planurilor de afaceri – 05 decembrie 2022 – 08 decembrie 2022 Evaluarea planurilor de afaceri – 05 decembrie 2022 – 12 decembrie 2022 Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea tehnico – financiară – 12 decembrie 2022 Depunerea contestațiilor – 12 – 13 decembrie 2022, ora 14,00 Soluționarea contestațiilor – 13 decembrie 2022, ora 20,00 Publicarea […]

Organizarea și desfășurarea procesului pentru selecția planurilor de afaceri

Depunerea planurilor de afaceri de către aplicanţi în cadrul competiţiei de planuri de afaceri se va putea face conform unui calendar pe care administratorul Schemei de ajutor de minimis SC 4C RURAL STRATEGIC  SRL îl va face public prin afişare pe site-ul proiectului şi care va prevedea perioade distincte de înscriere a participanţilor, evaluare şi […]

Cadrul general al Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Cadrul general al Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului “Tineri NEETs Pentru Viitor”- POCU 991/1/3/154370 Proiectul “Tineri NEETs Pentru Viitor” SMIS 154370,  este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și este implementat în parteneriat de către SC 4C RURAL STRATEGIC SRL  – lider […]